Moció del grup socialista per evitar el recurs de la sentència sobre el copagament

El grup municipal socialista de Benicarló presentarà una moció per al seu debat i aprovació en el proper ple demanant a l’alcalde, Marcelino Domingo, que no recolze la intenció del president de la Generalitat Valenciana de recórrer la sentència del TSJCV que anul·la el copagament a les persones majors, depenents i discapacitats que són usuàries de residències, centres de dia, centres ocupacionals o habitatges tutelats.

 

DAVANT L’AJUNTAMENT DE BENICARLÓ

Rosario Miralles Ferrando, portaveu del Grup Socialista de Benicarló, d’acord amb allò previst en l’art. 116 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana i per a la seva inclusió en l’ordre del dia del pròxim Plenari que es convoque a l’efecte del seu debat i votació, presenta la següent Proposta de Resolució

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana on s’anula el copagament de serveis socials per majors i discapacitats, al considerar que era “coactiva” i “vulnerar el principi de reserva de llei, el de legalitat en matèria tributària i el de jerarquia normativa”, fet mitjançant el Decret 113/2013, de 2 de agost, i que queda derogat, per nul·litat de ple dret, instat per CERMI CV, col·lectiu de referència de persones amb discapacitat.

Després d’aquest contundent fallo, hem segut coneixedors de la voluntat del Consell de la Generalitat Valenciana de aconseguir la mateixa finalitat mitjançant la forma de llei o l’estudi de altres formules alternatives per poder arribar al copagament d’aquests serveis socials per part d’aquestos sectors desafavorits de la nostra societat.

El fet de que prospere aquesta mesura, suposa l’asfixia econòmica a les persones majors, dependents i discapacitades ja que imposa una càrrega que moltes persones usuaries i les seues families no poden assumir.

Des del Grup Municipal Socialista considerem incomprensible i indecent intentar cobrar eixa tasa per altra via, quant una sentencia obliga a la Conselleria a anular el decret.

Per tot el Grup Municipal Socialista presenta per a la seua consideració i aprovaciópel Ple els següents

ACORDS:

PRIMER. Que l’Ajuntament de Benicarló inste al President de la Generalitat Valenciana i al seu Consell per a que retire qualsevol tipus de recurs que vage encaminat a imposar el copagament a les persones majors, dependents i discapacitats usuaris de residencies, centres de día, centres ocupacionals o vivendes tutelades, així coma aprovar qualsevol normativa que vage en eixa direcció.

SEGON. Es done trasllat d’aquest acord a la Conselleria de Benestar Social i als grups polítics representats en les Corts Valencianes

Benicarló a 20 d’octubre de 2014.

Xaro Miralles Ferrando

Portaveu Grup Socialista

AL SR ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE BENICARLÓ

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *